CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
HRVATSKA KOSTAJNICA
  • (tel:) 044 /851-185
    (fax:) 044/851-217
  • Josipa Marića 2,
    Hrvatska Kostajnica
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Stručna cjelina za odrasle osobe

Stručne poslove u nadležnosti Stručne cjeline za odrasle obavljaju socijalni radnik, pravnik i psiholog.

U Stručnoj cjelini za odrasle osobe obavljaju se dijelom i poslovi prijemnog ureda: stručni poslovi socijalnog rada, uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu/socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Ukoliko je potrebno pomaže u popunjavanju inicijalnog obrasca kako bi se prikupili osnovni podaci o osobi u stanju potrebe, zaprima zahtjeve i po službenoj dužnosti pribavlja potrebnu dokumentaciju – prva socijalna usluga. Korisnicima se pruža i usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu/obitelji.

U Stručnoj cjelini za odrasle osobe rješava se u prvom stupnju o pravu na osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja, status njegovatelja, naknadu do zaposlenja, te usluge pomoći u kući, psihosocijalne podrške, rane intervencije, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), boravka, smještaja i organiziranog stanovanja, te potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema, potiče i razvija dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

U okviru Stručne cjeline za odrasle osobe pružaju se usluge koje obuhvaćaju: poslove radi zaštite starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, osoba s invaliditetom, bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih i privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, odraslih žrtava obiteljskog i drugog nasilja, žrtava trgovanja ljudima, azilanata, beskućnika, osoba otpuštenih s izdržavanja kazni zatvora ili koje se tek upućuju u penalnu ustanovu.

Poduzimaju se potrebne radnje prije upućivanja osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću na vještačenje radi izdavanja nalaza i mišljenja u postupcima ostvarivanja prava i drugih usluga iz sustava socijalne skrbi gdje je potrebno utvrditi vrstu i stupanj, te težinu oštećenja zdravlja.

Pokreću se postupci stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba, poduzimaju se potrebne radnje za zaštitu njihovih osobnih i imovinskih interesa. Nadalje, poduzimaju se potrebne radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, te se rješava u prvom stupnju o pravu na uslugu smještaja  odraslih osoba žrtava obiteljskog i drugog nasilja i trgovanja ljudima.

U sklopu ove stručne cjeline obavljaju se i poslovi udomiteljstva za odrasle osobe što uključuje rješavanje u prvom stupnju o priznavanju prava na smještaj kojim se odrasloj osobi osigurava skrb kod udomitelja, vođenje postupaka izdavanja, oduzimanja te obnove dozvole za obavljanje udomiteljstva, pripreme udomiteljskih ugovora, vođenje registra udomitelja i provođenje edukacija udomitelja.

 

 

Skip to content